Privacyverklaring Bakker Sliedrecht

Toepasselijkheid

Deze Privacyverklaring Bakker Sliedrecht is van kracht voor de verzameling, het gebruik en andere vormen van verwerking van persoonsgegevens door Bakker Sliedrecht Electro Industrie B.V. (“Bakker Sliedrecht”) in verband met onze dienstverlening, merkproducten van Bakker Sliedrecht en deze website.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Bakker Sliedrecht (Leeghwaterstraat 55-59, 3364 AE, Sliedrecht, Nederland) is de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor alle verzameling en alle verwerking van jouw persoonsgegevens in verband met de merkproducten, diensten en websites van Bakker Sliedrecht. 

Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?​

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als je ervoor kiest om je persoonsgegevens te registreren, contact met ons op te nemen of onze websites te bezoeken, verwerken we enkele persoonsgegevens van je. Deze persoonsgegevens verwerken wij voor de volgende doeleinden:

 1. op persoonlijke wijze met je te communiceren of je te informeren over merkproducten en/of diensten van Bakker Sliedrecht in overeenstemming met jouw keuzes;
 2. het bieden van klantenservice, inclusief service rondom het kopen van diensten en/of producten, het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen voor onze eigen dienstverlening en die van gelieerde bedrijven, en het behandelen van klachten en verzoeken om inlichtingen;
 3. je aankoop van merkproducten van Bakker Sliedrecht te verwerken inclusief financiële en logistieke afhandeling;
 4. je account bij Bakker Sliedrecht te verwerken;
 5. je deelname aan prijsvragen, promoties, enquêtes of websitefuncties te verwerken;
 6. marktonderzoek uit te voeren en onze bedrijfsvoering, diensten en Bakker Sliedrecht merkproducten te verbeteren of om nieuwe bedrijfsvoering, services en producten te ontwikkelen;
 7. statistische analyses uit te voeren en hierover te rapporteren;
 8. het bieden van diensten op het internet;
 9. het communiceren met betrokkenen en het bieden van een loyaliteitsprogramma;
 10. het bieden van app-functionaliteiten, inclusief het verzenden van relevante commerciële berichten;
 11. toekomstige promotionele en marketingtechnische informatie met je te communiceren, inclusief doeleinden voor direct marketing en retargeting;
 12. het aggregeren en/of anonimiseren van persoonsgegevens om andere data te genereren voor ons gebruik;
 13. het voldoen aan onze wettelijke verantwoordelijkheden, beslechting geschillen en handhaving van onze overeenkomsten;
 14. als anderszins aangegeven op of rond het moment waarop de persoonsgegevens worden verzameld.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Welke gegevens we exact verwerken, is afhankelijk van welke websites, producten of services je gebruikt en hoe je het gebruikt. We verwerken de volgende persoonsgegevens.

Gegevens die je verstrekt aan ons:

 • Dit zijn de gegevens die je zelf invoert wanneer je onze websites bezoekt of onze producten of diensten gebruikt. Deze gegevens bevatten bijvoorbeeld je naam, adres, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, geboortedatum, Bakker Sliedrecht producten die je gekocht hebt, de account naam en wachtwoorden die je aanmaakt, bankgegevens voor het betalen van Bakker Sliedrecht producten etc.

Hoe verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Hieronder wordt per manier aangegeven welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden wij deze gebruiken en welke rechtsgrond van toepassing is:

Manier van verwerken

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Doeleinden gebruik persoonsgegevens

Rechtsgrond

Abonneren nieuwsbrief

-

De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13 en 14

Toestemming of gerechtvaardigd belang

Contactformulier van onze klantenservice

-

De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13 en 14

Uitvoering van een overeenkomst of gerechtvaardigd belang

Account aanmaken

-

De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 en 14

Toestemming, gerechtvaardigd belang of uitvoering van een overeenkoms

Merkproduct registreren

-

De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 en 14

Uitvoering van een overeenkomst of gerechtvaardigd belang

Producten kopen via de website

-

De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 en 14

Uitvoering van een overeenkomst of gerechtvaardigd belang

Deelnemen aan een promotie, evenement, wedstrijd of online forum

-

De hierboven beschreven doeleinden: 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 en 14

Toestemming of gerechtvaardigd belang

Bezoek aan onze websites (cookies)

Metadata. NB: zie het Cookiebeleid XX voor verdere details

De hierboven beschreven doeleinden: 6, 7, 8, 11, 12, 13 en 14

Toestemming of gerechtvaardigd belang

Inloggen via sociale media op onze websites

NB: wij krijgen nooit toegang tot jouw account

De hierboven beschreven doeleinden: 1, 6, 7, 8, 11, 12, 13 en 14

Toestemming of gerechtvaardigd belang

Gebruik van de app

-

De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 en 14

Toestemming of gerechtvaardigd belang

Onze gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.

Hoe delen we jouw persoonsgegevens of dragen we deze over?

Bakker Sliedrecht kan je persoonsgegevens delen met de fabrikant(en) van jouw Bakker Sliedrecht product, ten behoeve van het bieden van klantenservice, serviceverlening, het vervullen van garantieverplichtingen, het registreren van Bakker Sliedrecht producten, statistische analyses en  marktonderzoek uit te voeren en onze bedrijfsvoering, diensten en Bakker Sliedrecht producten te verbeteren en te ontwikkelen.

Bakker Sliedrecht kan je persoonsgegevens ook delen met externe partijen om bepaalde activiteiten uit te voeren namens Bakker Sliedrecht en om services die ze aan ons bieden te faciliteren. Dit kunnen dienstverleners zijn van services zoals website hosting, data analyses, betalingsverwerking, orderafhandeling, informatietechnologie en gerelateerde infrastructuurvoorzieningen, klantenservice, e-mail bezorging, audits en andere diensten. Bakker Sliedrecht kan jouw persoonlijke gegevens ook delen met derden, zodat zij je marketingcommunicatie kunnen sturen, in overeenstemming met jouw keuzes. Bakker Sliedrecht vereist dat deze externe partijen jouw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en beschermen. Bakker Sliedrecht zal je persoonsgegevens niet verkopen aan derden. 

Bakker Sliedrecht kan reorganiseren, fuseren of op enigerlei andere wijze (een deel van) een onderneming aan een ander bedrijf verkopen of afstoten. Als een dergelijke onderneming aan Bakker Sliedrecht gerelateerd is, kan een dergelijke overdracht van eigendom de overdracht van jouw persoonlijke gegevens aan de nieuwe eigenaar en zijn adviseurs bevatten.

We zullen jouw persoonsgegevens alleen openbaren als dit toegestaan of geautoriseerd is bij wet, noodzakelijk is voor het voorkomen of bestrijden van fraude, noodzakelijk is voor geschillenbeslechting of noodzakelijk is voor enige andere legitieme behoefte die in de omstandigheden zwaarder weegt dan jouw privacybelangen, zoals de beveiliging van ons bedrijf en de veiligheid van ons personeel.

Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens?

Bakker Sliedrecht zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen tegen verlies of onwettige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit kan het gebruik van beveiligde registratieformulieren, codering van gegevens en toegangsbeperking tot jouw persoonsgegevens omvatten.

Bepaalde landen kennen geen adequaat beschermingsniveau voor persoonsgegevens. Je kunt er echter op vertrouwen dat Bakker Sliedrecht passende beveiligingsmaatregelen zal nemen ten aanzien van de vertrouwelijkheid en bescherming van jouw gegevens. Voor overdracht vanuit de EER naar landen die volgens de Europese Commissie geen toereikend niveau van gegevensbescherming bieden, hebben we toereikende maatregelen genomen zoals contractuele overeenkomsten, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie, afgesloten met derde partijen.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We zullen persoonsgegevens zo lang bewaren als dat nodig of toegestaan is binnen het kader van de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden en in overeenstemming met het toepasselijk recht. 

Tot de criteria die worden gebruikt om onze opslagtermijn te bepalen behoren: 

 • De duur van de tijd waarin we een lopende relatie met jou hebben en de diensten aan jou leveren (bijvoorbeeld, zolang als jij een account bij ons hebt of gebruik blijft maken van onze diensten).
 • Of er een wettelijke verplichting bestaat waaraan wij moeten voldoen (bepaalde wetten vereisen bijvoorbeeld dat wij onze transacties gedurende een bepaalde tijd bewaren voordat wij deze kunnen verwijderen);
 • Of bewaren wenselijk is gezien onze juridische positie (zoals ten aanzien van verjaringstermijnen, geschillen of onderzoeken door verordenende instanties).

Cookies, web beacons en vergelijkbare technieken

Als je onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken om je een betere, snellere en veiligere browserervaring te bieden.

Raadpleeg ons Cookiebeleid van Bakker Sliedrecht voor de uitleg van cookies, web beacons en vergelijkbare technieken, hoe we ze gebruiken en hoe je ze kunt beheersen.

it voor jouw land of regio of waar een vermeende inbreuk op het toepasselijke privacyrecht plaatsvindt.

Beleidswijzigingen

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen in deze privacyverklaring worden van kracht wanneer we de herziene verklaring publiceren. Indien noodzakelijk, zullen we je informeren over wijzigingen in onze Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring werd voor het laatst aangepast op datum: 3 december 2021.

Cookies
Deze Bakker Sliedrecht website gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor sociale media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik hiernaast op Cookiebeleid. Bij akkoord geef je Bakker Sliedrecht toestemming voor het gebruik van de ingestelde cookies op onze website.
Cookie instellingen.

Cookies
Bakker Sliedrecht gebruikt onderstaande cookies om het bezoek aan de website te vergemakkelijken en persoonlijk te maken.